Prof. Dr. O. Murat Uyar
Göz Hastalıkları Uzmanı,
FEBO, FICO

HAKKIMIZDA

Eğitim Durumu

 1. 1974 - 1981 TED Ankara Koleji
 2. 1981 - 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 3. 1988 - 1991 SSK İstanbul EH Göz Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimi

Mesleki Deneyim

 1. 1991 - 1992 KKK Ege Ordu Asker Hastanesi Göz Kliniği, İzmir.
 2. 1992 - 2012 SB İstanbul EAH Göz Kliniği, Retina ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi
 3. 2013 – halen TC Maltepe Üniversitesi Göz Kliniği, Retina ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi

Yabancı Dil

 1. İngilizce
 2. Almanca

Mesleki Üyelikler

 1. European Board of Ophthalmology (EBO)
 2. International Council of Ophthalmology (ICO)
 3. American Academy of Ophthalmology (AAO)
 4. European VitreoRetinal Society (EVRS)
 5. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
  • İktisadi İşletme (TODİŞ) Yönetim Kurulu Üyesi
  • İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
  • Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji (OTM) Birimi Başkanı
  • Vitreoretinal Cerrahi (VRC) Birimi Aktif Üye
  • Temel Eğitim ve Mesleki Planlama (TEMP) Birimi Aktif Üye
  • Yeterlilik Kurulu (TOYK) Genel Kurul Üyesi
  • Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Komisyonu Üyesi
 6. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD)
  • Uluslararası Sınavlar - Danışmanlık ve Rehberlik Komitesi
 7. İstanbul Tabip Odası (İTO)

Sertifika ve Ünvanlar

 1. International Council of Ophthalmology Optik, Refraksiyon Sertifikası - 2011
 2. International Council of Ophthalmology Temel Bilimler Sertifikası - 2011
 3. International Council of Ophthalmology Klinik Bilimler Sertifikası - 2011
 4. Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu Sertifikası - 2011
 5. Avrupa Oftalmoloji Konseyi Diploması ve FEBO ünvanı - 2012
  (Consilium Europaeum Ophthalmologiae Diploma in Ophthalmologia)
  (Fellow of European Board of Ophthalmology)
 6. International Council of Ophthalmology İleri Düzey Sertifikası ve FICO ünvanı - 2012
  (Fellow of International Council of Ophthalmology)
 7. Doçentlik Belgesi - 2014

Bilimsel Çalışma, Katılım Belgeleri ve Ödüller

 1. 56 adet yayın, 100 kadar kongre bildirisi,
 2. 14 panel konuşması, 4 kurs eğitmenliği, 2 kitap bölümü çevirisi, 1 kitap bölümü yazarlığı,
 3. 100’den fazla kongre-sempozyum ve kurs katılım sertifikası,
 4. İstanbul Valiliği’nden takdirname,
 5. Çeşitli derneklerden teşekkür belgeleri ve plaketler.

Whatsapp